Zamek Książ

Zamek Książ został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia Bolka I Surowego w miejscu dawnego drewnianego grodu. Zamek często przechodził z rąk do rąk, a począwszy od XVI wieku dwukrotnie dokonywano jego przebudowy. W latach 20-tych XX wieku po rozpadzie małżeństwa Han­sa i Dai­sy von Hoch­berg w celu podreperowania budżetu nadszarpniętego przez wielki kryzys, Daisy udostępniła zamek publiczności. W 1939 władze III Rzeszy przejęły zamek, a zmiany wprowadzone przez hitlerowców nazywane są trzecią przebudową zamku, jednak przez ich barbarzyński charakter nie nazywamy tej przebudowy „wielką”. Obecnie ksiąski kompleks pałacowo-zamkowy na­le­ży do naj­wię­kszych w Pol­sce o­biek­tów te­go ty­pu, pod wzglę­dem ku­ba­tu­ry u­stę­pu­jąc je­dy­nie po­krzy­żac­kie­mu Mal­bor­ko­wi i zam­ko­wi kró­lew­skie­mu na Wa­we­lu.

 

CIEKAWOSTKA:

Od 1941 Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania Zamku w jedną z kwater Adolfa Hitlera. Na potrzeby prowadzonych przez więźniów prac stworzono tu filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przed głównym portalem wydrążono szyb windowy głębokości 40 metrów, a pod zamkiem tunele i podziemny schron. Do dziś historycy mają różne zdania na temat przeznaczenia podziemi, jedno z nich mówi, że budowane podziemia były częścią wielkiego kompleksu „Olbrzym” („Riese”).

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°50’32″N 16°17’31″E

 

OFICJALNA STRONA WWW