Ryba z butelek

Ryba z butelek W 2015 roku na plaży helskiej powstała instalacja edukacyjna – ogromna ryba z plastikowych butelek. Instalacja powstała z ponad 3 tysięcy plastikowych butelek PET. Ma zwrócić uwagę na zanieczyszczenie Bałtyku.   CIEKAWOSTKA: Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Ze wszystkich śmieci w morzu tylko …

Galeria Rzeźby Kaszubskiej

Galeria Rzeźby Kaszubskiej W helskim parku znajduje się plenerowa Galeria Rzeźby Kaszubskiej, a tam drewniane figury związane z Kaszubami. Figury zostały wyrzeźbione przez lokalnych artystów. Wszystko jest z drewna nawet kosze na śmieci, ławki czy brama.   CIEKAWOSTKA: W Galerii można podziwiać m.in. 15-metrową rzeźbę rzepki, która została w 2019 …

Organy Wielisławskie

Organy Wielisławskie Na zboczu Góry Wielisławki znajdują się ryolity (porfiry), czyli wulkaniczne skały wylewne, które wytworzyły formacje skalne przypominające organy. Te gigantyczne skalne słupy powstały w wyniku zastygnięcia lawy około 250 milionów lat temu, a nazwano je Organami Wielisławskimi. Są wyraźnie zaznaczone, mają strukturę słupową, są cztero lub pięciokątne ze …

Wrak kutra

Wrak kutra Na obrzeżach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego niedaleko Rewy w polu znajduje się stary wrak kutra rybackiego.   CIEKAWOSTKA: Stary drewniany kuter, niestety żadnych informacji o nim nie znalazłam…   WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 54°37’34.4″N 18°29’30.0″E  

Kopiec Kaszubów

Kopiec Kaszubów W 2013 roku na Cyplu Helskim odsłonięto kamienny obelisk, który symbolizuje Początek Rzeczypospolitej oraz podkreśla jedność i tożsamość społeczności kaszubskiej. Nazwa „Kopiec Kaszubów” wzięła się od wizerunku Gryfu Kaszubskiego, umieszczonego w centralnym miejscu pomnika i obrazującego tą wspólnotę.   CIEKAWOSTKA: Kopiec jest wykonany z kaszubskich głazów, a inspiracją …

Pomnik Karolinki i Karlika w Gogolinie

Pomnik Karolinki i Karlika w Gogolinie Pomnik bohaterów śląskiej pieśni ludowej pt. Poszła Karolinka do Gogolina, został odsłonięty 28 maja 1967 roku, kiedy to Gogolin uzyskał prawa miejskie. Jego twórcą był opolski artysta rzeźbiarz Tadeusz Wencel. Monument posiada wymiar symboliczny i stanowi jeden z elementów herbu tego miasta.   CIEKAWOSTKA: …

Rezerwat Żubrowisko w Jankowicach

Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach Rezerwat przyrody „Żubrowisko” we wsi Jankowice, niedaleko Pszczyny, utworzony został w 1996 roku i zajmuje powierzchnię niecałe 750 ha. Jego celem jest ochrona populacji żubra, naszego największego ssaka i swoistego symbolu śląskiej fauny. Na terenie rezerwatu znajduje się stado około 30 osobników.   CIEKAWOSTKA: Na skraju …

Górnośląski Park Etnograficzny

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie To skansen znajdujący się na terenie Parku Śląskiego otwarty w maju 1975 roku. Park etnograficzny posiada blisko 70 zabytkowych drewnianych obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu wynosi 22 ha. Zgromadzone zabytki budownictwa ludowego pochodzą z pięciu podregionów Górnego Śląska (beskidzkiego, podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, przemysłowego i …

Park Etnograficzny w Tokarni

Park Etnograficzny w Tokarni Skansen powstał z inicjatywy i w zgodzie z założeniami profesora Romana Reinfussa, etnografa i znawcy kultury ludowej Kielecczyzny. Placówkę powołano do życia w 1976, a park otwarto w 1977. W jego ramach odtworzono układy osadnicze wsi z różnych części Kielecczyzny – Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidziańskiej, Wyżyny …