Ryba z butelek

Ryba z butelek W 2015 roku na plaży helskiej powstała instalacja edukacyjna – ogromna ryba z plastikowych butelek. Instalacja powstała z ponad 3 tysięcy plastikowych butelek PET. Ma zwrócić uwagę na zanieczyszczenie Bałtyku.   CIEKAWOSTKA: Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Ze wszystkich śmieci w morzu tylko …

Galeria Rzeźby Kaszubskiej

Galeria Rzeźby Kaszubskiej W helskim parku znajduje się plenerowa Galeria Rzeźby Kaszubskiej, a tam drewniane figury związane z Kaszubami. Figury zostały wyrzeźbione przez lokalnych artystów. Wszystko jest z drewna nawet kosze na śmieci, ławki czy brama.   CIEKAWOSTKA: W Galerii można podziwiać m.in. 15-metrową rzeźbę rzepki, która została w 2019 …

Organy Wielisławskie

Organy Wielisławskie Na zboczu Góry Wielisławki znajdują się ryolity (porfiry), czyli wulkaniczne skały wylewne, które wytworzyły formacje skalne przypominające organy. Te gigantyczne skalne słupy powstały w wyniku zastygnięcia lawy około 250 milionów lat temu, a nazwano je Organami Wielisławskimi. Są wyraźnie zaznaczone, mają strukturę słupową, są cztero lub pięciokątne ze …

Wrak kutra

Wrak kutra Na obrzeżach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego niedaleko Rewy w polu znajduje się stary wrak kutra rybackiego.   CIEKAWOSTKA: Stary drewniany kuter, niestety żadnych informacji o nim nie znalazłam…   WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 54°37’34.4″N 18°29’30.0″E  

Kopiec Kaszubów

Kopiec Kaszubów W 2013 roku na Cyplu Helskim odsłonięto kamienny obelisk, który symbolizuje Początek Rzeczypospolitej oraz podkreśla jedność i tożsamość społeczności kaszubskiej. Nazwa „Kopiec Kaszubów” wzięła się od wizerunku Gryfu Kaszubskiego, umieszczonego w centralnym miejscu pomnika i obrazującego tą wspólnotę.   CIEKAWOSTKA: Kopiec jest wykonany z kaszubskich głazów, a inspiracją …

Rezerwat Żubrowisko w Jankowicach

Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach Rezerwat przyrody „Żubrowisko” we wsi Jankowice, niedaleko Pszczyny, utworzony został w 1996 roku i zajmuje powierzchnię niecałe 750 ha. Jego celem jest ochrona populacji żubra, naszego największego ssaka i swoistego symbolu śląskiej fauny. Na terenie rezerwatu znajduje się stado około 30 osobników.   CIEKAWOSTKA: Na skraju …

Górnośląski Park Etnograficzny

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie To skansen znajdujący się na terenie Parku Śląskiego otwarty w maju 1975 roku. Park etnograficzny posiada blisko 70 zabytkowych drewnianych obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu wynosi 22 ha. Zgromadzone zabytki budownictwa ludowego pochodzą z pięciu podregionów Górnego Śląska (beskidzkiego, podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, przemysłowego i …

Park Etnograficzny w Tokarni

Park Etnograficzny w Tokarni Skansen powstał z inicjatywy i w zgodzie z założeniami profesora Romana Reinfussa, etnografa i znawcy kultury ludowej Kielecczyzny. Placówkę powołano do życia w 1976, a park otwarto w 1977. W jego ramach odtworzono układy osadnicze wsi z różnych części Kielecczyzny – Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidziańskiej, Wyżyny …