Zamek CZOCHA

Zamek Czocha położony jest w miejscowości Sucha i powstał jako warownia graniczna w pierwszej połowie XIII wieku z rozkazu króla czeskiego Wacława I Przemyślidy. Ostatnia duża przebudowa zamku miała miejsca na początku XX wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela Ernsta Gütschowa. Temu drezdeńskiemu producentowi cygar Zamek miał o­two­rzyć dro­gę do u­pra­gnio­nego tytułu szlacheckiego. Niestety w czasie wojny zmuszony był opuścić zamek, zostawiając najcenniejszą część wyposażenia.

 

CIEKAWOSTKA:

Zamek posiada wiele sekretnych przejść i ukry­tych ko­ry­ta­rzy (jak do­tąd uda­ło się kilkanaście ich zi­den­ty­fi­ko­wać). Wia­do­mo rów­nież, że pod zam­kiem znaj­du­je się nieodkryty do tej pory la­bi­rynt ko­ry­ta­rzy o łącz­nej po­wierzch­ni oko­ło 3700 me­trów kwad­ra­to­wych…

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 52°14’38.1″N 17°05’27.2″E

 

OFICJALNA STRONA WWW