Park Etnograficzny w Tokarni

Skansen powstał z inicjatywy i w zgodzie z założeniami profesora Romana Reinfussa, etnografa i znawcy kultury ludowej Kielecczyzny. Placówkę powołano do życia w 1976, a park otwarto w 1977. W jego ramach odtworzono układy osadnicze wsi z różnych części Kielecczyzny – Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidziańskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Muzeum na powierzchni 65 hektarów skupia 38 zespołów obiektów, które rozmieszczono w pięciu sektorach: małomiasteczkowym, wyżynnym, dworsko-folwarcznym, budownictwa świętokrzyskiego i terenów lessowych.

 

CIEKAWOSTKA:

Park Etnograficzny w Tokarni to jeden z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Pozostałe to: Dworek Laszczyków w Kielcach, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Obiekty in situ.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°45’44.2″N 20°26’14.3″E

 

OFICJALNA STRONA WWW