16 południk w Chłopach

W pobliżu niewielkiej miejscowości nadbałtyckiej – Chłopy przebiega 16 południk. W miejscu przebiegu południka, ustawiono niewielki pomnik z informacją. Znajduje się on na leśnym trakcie pieszo rowerowym z Chłopów do Mielna.

 

CIEKAWOSTKA:

Utworzone zostało też Stowarzyszenie 16-ty Południk, którego celem jest popularyzacja miejscowości przez przyciąganie turystów i organizowanie różnego rodzaju imprez. Stowarzyszenie zajmuje się również przybliżaniem dawnych zwyczajów mieszkańców, ich stylu życia oraz specjalności kuchni regionalnej.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 54°15’08.4″N 16°00’00.0″E