Zamek biskupi w Siewierzu

Murowany zamek powstał w XIV wieku, na miejscu trzynastowiecznej drewnianej warowni za panowania księcia bytomskiego Kazimierza II. Z biegiem stuleci, biskupi zamek przebudowywali i modernizowali. W XVI wieku przekształcono go w stylu renesansowym. Od 1807 roku zamek pozostał niezamieszkany. Obecnie Zamek stanowi tzw. trwałą ruinę, z zachowanym pełnym obwodem murów, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem oraz mostem zwodzonym.

 

CIEKAWOSTKA:

Duchem Zamku siewierskiego jest Czarna Dama, której dusza od wieków błąka się po warowni. Była ona piękną dziewczyną, którą z racji jej śniadej cery nazywano Cyganką. W tamtych czasach wejście na Zamek osobom postronnym było zabronione przez Księcia-Biskupa, jednak zakochaną w staroście siewierskim dziewczynę przyłapano na tajemnej schadzce w Zamku. Za to dziewczyna została zamurowana żywcem w zamkowych lochach, a starosta został wygnany z Księstwa Siewierskiego.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°28’02.4″N 19°14’30.4″E