Ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach

Najprawdopodobniej budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Zamek istniał już w 1306, kiedy to Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu – Janowi Muskacie, jednak rok później, cofnął ów przywilej, przejmując tym samym warownię. Łokietek uczynił ją terytorialnym ośrodkiem swej władzy w zakresie gospodarczym, politycznym i militarnym. W XVI wieku zamek zaczął podupadać, a dzieła zniszczenia dokończyła w 1707 kolejna okupacja szwedzka.

 

CIEKAWOSTKA:

Pośrodku zamkowego dziedzińca znajduje się otwór po studni, wykutej w skale na głębokość 100 m. Prawdopodobnie przez nią i podziemny korytarz prowadzący do chęcińskiego kościoła utrzymywano łączność w czasie oblężenia – znalazło to odbicie w legendzie mówiącej, jakoby zamek posiadał połączenie z kościołem na Karczówce.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°47’51.4″N 20°27’34.9″E

 

OFICJALNA STRONA WWW