Zamek w Będzinie

Historia fortyfikacji sięga aż IX wieku, kiedy na Górze Zamkowej położonej nad lewym brzegu rzeki Czarna Przemsza wzniesiono gród, prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan lub jego zachodniego odłamu. W miejscu tego drewnianego grodu, powstała w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego murowana Warownia, która była połączona z miejskimi murami obronnymi. Zamek w Będzinie wchodzi w system szlaku Orlich Gniazd Małopolski.

 

CIEKAWOSTKA:

Według legendy Kazimierz Wielki przybywając w to miejsce powiedział: „Tu będziem odpoczywali” i stąd ma się wywodzić nazwa miasta Będzin. A pobliska Czeladź według tej legendy była miejscem gdzie zatrzymała się królewska świta.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°19’38.3″N 19°07’44.9″E

 

OFICJALNA STRONA WWW