Zamek Lipowiec

Zamek murowany zlokalizowany na wapiennym wzgórzu (362 m n.p.m.), najprawdopodobniej stopniowo zaczął powstawać od drugiej połowy XIII aż do początków XIV w. Po okresie walk między Piastami i ustabilizowaniu się władzy po objęciu tronu przez Kazimierza Wielkiego, zamek Lipowiec pełnił funkcję twierdzy granicznej, strzegącej także przebiegający tutaj szlak handlowy z Małopolski na Śląsk. W XIV i XV wieku zamek był kilkakrotnie poddawany różnym rozbudowom, przebudowom i remontom, w zależności od celów, jakim miał on służyć. W 1850 roku zamek przestaje być użytkowany i popada w ruinę. Zamek ten wchodzi w system szlaku Orlich Gniazd.

 

CIEKAWOSTKA:

Zamek nazywa się Lipowiec, ponieważ obecna wieś Wygiełzów kiedyś też nazywała się Lipowiec i stąd wzięła się nazwa zamku.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°04’36″N 19°26’42″E