Zamek Bąkowiec

Początki zamku nie mają udokumentowanej historii. Pierwotnie mogła istnieć tu drewniana warownia, wzniesiona z początkiem XIV w. i należąca do rodu Toporczyków, którzy przybrali także nazwisko Morskich. Tutejsze ziemie wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. Na przełomie XV i XVI w. Morsko posiadali Włodkowie i im przypisuje się wybudowanie nowego murowanego zamku. Wzniesiony on został na planie nieregularnego wieloboku. Kamienna brama wprowadzała na niewielki dziedziniec, który otoczony był murem i czworokątnymi pomieszczeniami położonymi po przeciwległych stronach. W narożnikach znajdowały się baszty pełniące rolę obserwacyjno-obronną. Fortyfikacje zamku były bardzo trudno dostępne – dotrzeć tu można było jedynie przez system pomostów i drabin. Od XVII wieku zamek zaczął popadać w ruinę. Dodatkowo w latach trzydziestych XX wieku, ówczesny właściciel – architekt Witold Czeczott, korzystając z materiału pozyskanego z murów zamku wybudował tu dom mieszkalny. Zamek ten wchodzi w system szlaku Orlich Gniazd.

 

CIEKAWOSTKA:

Zamek Bąkowiec w Morsku, faktycznie jednak znajduje się w Skarżycach – obecnie dzielnica Zawiercia.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°33’02.5″N 19°31’14.6″E