Torpedownia w Babich Dołach

Wybudowana w czasie II Wojny Światowej Torpedowaffenplatz Hexengrund w Babim Dole (dziś Babie Doły) była ośrodkiem badawczym Luftwaffe. Powstała na kesonach zatopionych w odległości trzystu metrów od brzegu. Połączona była z brzegiem długim molo, po którym odbywał się za pomocą kolejki wąskotorowej transport podzespołów torped, ostatecznie montowanych w hali. Tak więc torpedownia była wielką halą montażową oraz magazynem sprzętu do próbnych strzelań. Budynek wyposażono również w sporą wieżę, zwróconą w stronę zatoki, z której obserwowano bieg torped.

 

CIEKAWOSTKA:

Nieremontowana i niewykorzystywana po wojnie popadła w ruinę, a basen portu uległ zamuleniu. Po wojnie zniszczono ostatni odcinek molo przy torpedowni, aby utrudnić dostęp do budynku. Urządzenia z samej torpedowni i całego TWP w większości przejęte zostały przez Armię Czerwoną i wywiezione do ZSRR, gdzie prawdopodobnie nigdy nie były ponownie zmontowane i uruchomione.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 54°35’08.9″N 18°32’21.1″E