Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach

Rezerwat przyrody „Żubrowisko” we wsi Jankowice, niedaleko Pszczyny, utworzony został w 1996 roku i zajmuje powierzchnię niecałe 750 ha. Jego celem jest ochrona populacji żubra, naszego największego ssaka i swoistego symbolu śląskiej fauny. Na terenie rezerwatu znajduje się stado około 30 osobników.

 

CIEKAWOSTKA:

Na skraju rezerwatu utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry”. Wytyczono ścieżkę dydaktyczną, która stwarza okazję do obserwowania tych pięknych zwierząt bez ich niepokojenia. Pozwala ona także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi biologii żubra oraz historią odrodzenia gatunku.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°00’40″N 19°00’34″E

 

OFICJALNA STRONA WWW