PAŁAC W KUROZWĘKACH

Pierwsze wzmianki o drewniano-murowanym zamku zwanym castrum Curoswank pochodzą z XIV wieku. Został wybudowany przez rodzinę Kurozwęckich, a następnie przechodził kolejno w ręce Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, aż do osiągnięcia wyglądu pałacu, który prezentuje obecnie. Dzięki nowemu właścicielowi, Kurozwęki zyskały sławę jako pierwsza i największa hodowla bizonów amerykańskich w Polsce.

 

CIEKAWOSTKA:

Nazwa miej­sco­woś­ci Ku­ro­zwę­ki, czy­li „Kur dźwięki”, wed­ług le­gen­dy wy­wo­dzi się od ko­gu­ta, któ­re­go gło­śne pia­nie po­zwoli­ło od­na­leźć się dru­ży­nie ksią­żę­cej za­gu­bio­nej pod­czas po­lo­wa­nia w oko­licz­nych pusz­czach.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°35’49.5″N 21°06’02.0″E

 

OFICJALNA STRONA WWW