Opactwo Cystersów w Lubiążu

Historia klasztoru sięga 1150 roku kiedy powstał tam klasztor benedyktynów. Szybko opuścili Libiąż, a na ich miejsce zostali sprowadzeni cystersi. Okres największej świetności klasztoru kończy się w I poł. XVIII w. Już na początku XIX wieku król pruski skasował zakon cystersów, przywłaszczając sobie jego dobra. Opactwo zostało dotkliwie zdewastowane podczas wojen. Obecnie od końca XX wieku prowadzone są tam prace renowacyjne, a część jest udostępniona zwiedzającym.

 

CIEKAWOSTKA:

Opactwo Cystersów w Lubiążu jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie i będące jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Powierzchnia dachów zajmuje ok. 2,5 ha, a długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuższa fasada barokowa w Europie. Posiada ponad 600 okien.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 51°15’39.9″N 16°28’09.2″E