Mosty w Stańczykach

Mosty w Stańczykach należą do najwyższych w Polsce. Konstrukcja jest 5-przęsłowa o długości 180 m i wysokości do 36,5 m. Pod budowlami przepływa rzeka Błędzianka. Mosty zostały zaprojektowane prawdopodobnie w 1905 roku przez włoskich architektów. Najpierw wybudowano most południowy (lata 1912-14, ukończony w 1917 r.), a później, w 1918 r. most północny. Obie budowle są względem siebie równoległe. Są to elementy nieczynnej już infrastruktury linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami.

 

CIEKAWOSTKA:

Swoją formą przypominają budowane w starożytności rzymskie akwedukty, toteż popularnie określa się je mianem Akweduktów Puszczy Rominckiej.
 
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 54°17’50.8″N 22°39’16.6″E