Jaskinia Radochowska

Ta grota krasowa znajduje się na wysokości ok. 460 m w Górach Złotych w dolinie potoku Jaskiniec w pobliżu Lądka Zdroju. Jaskinia odkryta została najprawdopodobniej już w XVIII wieku. W latach 30 XX wieku ówczesny właściciel (Heinrich Peregrin) oczyścził otwór wejściowy, wybrał namuliska z podziemnych korytarzy oraz wykonał wewnątrz prace adaptacyjne, przystosowując jaskinię do ruchu turystycznego (m.in. wykuł kamienne schody). Obecnie korytarze udostępnione do zwiedzania wynoszą około 300 m, niektóre są wąskie i strome, jednak trasa jest warta zwiedzenia.

 

CIEKAWOSTKA:

W 1935 roku, w czasie prac adaptacyjnych, natrafiono na kości zwierząt plejstoceńskich. Odkryto szczątki m.in.: niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej, nosorożca włochatego czy dzikiego konia. Znaleziono też szczątki zwierząt żyjących współcześnie, takich jak np.: niedźwiedź brunatny, kuna, borsuk, zając, sarna, jeleń, żubr, kot i żbik. W jaskini żyją nietoperze oraz endemiczne gatunki takie jak skorupiak studniczek.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 50°21’31.7″N 16°49’02.1″E

 

OFICJALNA STRONA WWW