Geometryczny Środek Polski

Przed 50 laty uznano miejscowość Piątek za centralny punkt kraju i upamiętniono to na monumencie stojącym w centralnym miejscu w miasteczku. Jest to punkt będący centroidem figury geometrycznej o kształcie i rozmiarach granic administracyjnych Polski. Odpowiada on intuicyjnemu rozumieniu pojęcia środka danego obszaru.

 

CIEKAWOSTKA:

W 2018 roku naukowcy z Honorowego Południka Krakowskiego wyznaczyli lokalizacje różnie definiowanych punktów centralnych Polski. Według nich Nowa Wieś to środek geodezyjny (centroid) biorąc pod uwagę terytorium całkowite kraju (wraz z morskimi wodami wewnętrznymi i terytorialnymi), ale w przypadku obszaru administracyjnego jest nim Balków w gminie Piątek, zaś uwzględniając obszar lądowy wypada on w Goślubie, również w gminie Piątek. Z kolei środek geometryczny wypada w Mniszkach w pow. łęczyckim (terytorium całkowite) i Janowie (obszar administracyjny). Zlokalizowano także środek ortometryczny w Augustopolu oraz Jankowicach, czy miejsce przecięcia ortodrom łączących skrajne punkty Polski.

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 52°04’09.6″N 19°28’49.0″E